NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění "Splňte povinný podíl OZP bez starostí".

Odběrem našich služeb v rámci náhradního plnění ušetříte na odvodu státu.

Více 731 411 689

Poskytování tzv. náhradního plnění v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Náhradní plnění | HENIG

Náhradní plnění je optimální způsob, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro všechny soukromé a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci. Náhradní plnění lze realizovat ve spolupráci se společností, jejíž podíl zaměstnávání OZP je minimálně 50 %.

Naše společnost splnila zákonné podmínky pro uzavření Dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a může tedy poskytovat tzv. náhradní plnění v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze splnit i odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a se kterými Úřad práce České republiky uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti.

Limit stanoví, v jakém objemu může dodavatel v daném roce poskytnout výrobky či služby celkem všem odběratelům. Jedná se o 28 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Z tohoto důvodu je třeba si potřebný objem ( cenu odebraných výrobků či služeb) dopředu sjednat u dodavatele uzavřením Rezervační garanční smlouvy.

Údaje o poskytnutém plnění musí být dodavatelem podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloženy do evidence vedené ministerstvem podle § 84 zákona o zaměstnanosti. V této evidenci si odběratel může zkontrolovat výši poskytnutého ( zaevidovaného) náhradního plnění.

Referenční zakázky

Realizovaný projekt

Botanická zahrada Praha

Pro zákazníka zajišťujeme komplexní bezpečnostní služby fyzické ostrahy objektu, střežení elektronicky zabezpečených objektů pultem centrální ochrany a přepravu finančních hotovostí.

Realizovaný projekt

Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice

Pro zákazníka zajišťujeme recepční služby a službu fyzické ostrahy, kdy dbáme na ochranu pracovníků a dodržování klidu a pořádku na pracovištích.

Realizovaný projekt

Úřad práce ČR

Pro zákazníka zajišťujeme službu fyzické ostrahy na úřadech práce v České republice, kdy dbáme na ochranu pracovníků a dodržování klidu a pořádku na pracovištích, v prostorách budov i jejich okolí.

Realizovaný projekt

Syner, CL Evans, STRABAG,
Eurovia, Chládek a Tintěra

Pro stavební firmy zajištujeme fyzické střežení staveb průmyslových hal, obchvatů silnic, kamenolomů nebo firemních objektů.

Realizovaný projekt

Základní školy a mateřské školy

Pro školská zařízení zabezpečujeme dodávky a montáž bezpečnostních a kamerových systémů se službou nepřetržitého dohledu na našem pultu centrální ochrany. U vybraných škol zajišťujeme dozor na přechodech pro chodce.

Realizovaný projekt

Sítě provozoven stavebnin v České republice

Pro zákazníka zajišťujeme komplexní služby obsahující dodání, montáž a servis bezpečnostních a kamerových systémů s nepřetržitým dohledem na našem pultu centrální ochrany.

Realizovaný projekt

Sítě čerpacích stanic různých společností v České republice

Pro zákazníka zajišťujeme komplexní služby obsahující dodání, montáž a servis bezpečnostních a kamerových systémů s nepřetržitým dohledem na našem pultu centrální ochrany. Na čerpacích stanicích máme službu dohledu rozšířenou i o službu Videotíseň.

Realizovaný projekt

Památkové objekty

Realizujeme služby fyzické ostrahy, v kombinaci se střežením elektronicky zabezpečených objektů pultem centrální ochrany.

Certifikáty, kterými disponujeme

Certifikační list komory podniků komerční bezpečnosti České republiky

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s ISO 9001:2008

Osvědčení o managementu systému ochrany informací uplatňovaný organizací v souladu s ISO 27001:2013

Zajímá vás více?Poptejte nezávazně naše služby

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-šest:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.