Kde se nacházíte:   Úvodní stránka » Bezpečnostní systémy » Docházkové a přístupové systémy

Docházkové a přístupové systémy

ACS/ID - Identifikační systémy

Tyto prvky lze sloučit do jednoho systému - stačí 1 karta pro ovládání všech komponent. Integrace do systémů EZS a CCTV.

Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky zde nastíníme hlavní výhody jednotlivých systémů:

 • kontrola vstupu do areálu
 • kontrola vstupů do místností
 • kontrola vjezdů
 • kontrola obchůzky strážní služby
 • identifikace osob
 • evidence docházky
 • evidence výrobních operací
 • ovládání výtahu
 • objednávání a výdej stravy

KONTROLA VSTUPŮ DO MÍSTNOSTI

V každé firmě či instituci jsou prostory, kam má povolen vstup určitý okruh osob. Systém kontroly nabízí možnost získat přesný přehled o tom, kdo vstoupil, jak dlouho se zdržel, který den a v kolik hodin. Dále informuje o pokusu vstupu neoprávněných osob nebo jiných neobvyklých událostech v objektu.

 • Možnost ovládání vnitřních a venkovních dveří
 • Náhrada klíčového hospodářství
 • Zvýšená bezpečnost prostor proti vniknutí osob
 • Monitorování dveří a pohybu osob v objektu
 • Možnost rychlých změn přístupových práv osob
 • Archivace všech událostí
 • Vyhledávání, třídění, tisk a export dat
 • Ochrana dat proti zneužití
 • Lokální nebo síťová instalace
 • Architektura Client-Server
 • Možnost komunikace po síti ETHERNET

KONTROLA VJEZDŮ

Podobně jako při kontrole vstupů, umožňuje systém kontrolu vjezdů a výjezdů vozidel a to od privátních parkovišť přes podnikové vrátnice, až po placená parkoviště nebo velkokapacitní garáže. Tedy všude tam, kde je nutné zabezpečit průjezd oprávněným vozidlům (vlastníkům identifikační karty). Vše lze realizovat pomocí snímačů identifikačních karet, řídících jednotek KSC, vyhodnocovacího software ACL a příslušného vjezdového systému. Vjezdovým systémem mohou být např. elektrické závory, posuvné či křídlové brány, řetězové zábrany, apod. V kombinaci s ostatními kontrolními systémy je tak zajištěna maximální kontrola a ochrana objektu.

 • Monitorování vjezdů a výjezdů vozidel
 • Možnost kontroly průjezdu osobních a nákladních vozidel na jednom či více stanovištích
 • Využití pro systémy řízených parkovišť
 • Archivace všech událostí
 • Vyhledávání, třídění, tisk a export dat
 • Možnost komunikace po síti ETHERNET

EVIDENCE NÁVŠTĚV

Identifikační karty lze využít nejen pro pracovníky jedné společnosti nebo úřadu, ale i pro evidenci dalších osob, které přicházejí do budovy. Nejčastěji jsou to návštěvy, které jdou za konkrétní osobou. Mohou to však být i zaměstnanci externích firem či servisní pracovníci. Tito lidé jsou při příchodu do objektu vybaveni kartou, která jim umožní vstup do příslušných prostor, výtahu či parkoviště, ale také zaznamená přesný čas příchodu, odchodu, popř. pohybu po budově. Při opakovaných návštěvách jsou návštěvníci evidováni v SW databázi, která podstatně urychlí opětovné vydávání karet. Systém v tomto směru výrazně šetří čas a práci osob na recepcích či vrátnicích. Pro maximální jednoduchost systému při správě návštěvních karet jsou určeny speciální „pohlcovací“ snímače, do kterých návštěvník při odchodu vhodí kartu.

 • Systém pro elektronickou evidenci návštěv
 • Náhrada evidence v ručně psaných sešitech
 • Odbourání vyplňování návštěvních lístečků
 • Zvýšení bezpečnosti prostor proti vniknutí osob
 • Kontrola počtu aktuálních návštěv na PC
 • Evidence doprovodu návštěvy identifikační kartou doprovázejícího
 • Automatické odepsání návštěvy při vhození karty do pohlcovacího snímače
 • Osobní databáze všech návštěvníků
 • Databáze všech příchodů, odchodů, délky pobytu, účelu a jména navštíveného
 • Tisk a export dat

EVIDENCE DOCHÁZKY

Řada firem a společností se setkává s problematikou evidence a vyhodnocení pracovní doby zaměstnanců. V současné době ještě stále existuje mnoho podob neefektivní evidence, jako např. vedení sešitu, vyplňování pracovních výkazů, píchací hodiny… Systém ušetří několikadenní práci účetních s výpočty odpracované doby zaměstnanců. Evidence docházky je zaznamenávána pomocí inteligentních terminálů TSC a bezkontaktních identifikačních karet. Na terminálech TSC lze provádět registraci začátku, konce nebo několika typů přerušení pracovní doby. Docházkový software MDO zpracuje veškeré informace o pracovní době jednotlivých osob z předdefinovaných formulářů a data převede do mzdové agendy. Systém využívá nejmodernější informační technologie současnosti, díky nimž splňuje požadavky i nejnáročnějšího zákazníka.

 • Komplexní využití systému pro zpracování docházkových dat osob
 • Jednoduchá obsluha všech zařízení
 • Převod dat do mzdových programů
 • Individuální nastavení evidence docházky jednotlivých osob
 • Zobrazení času, typu akce, čísla čtené karty a jména osoby při identifikaci karty
 • Informace o odpracované době, saldu, přesčasech