Kde se nacházíte:   Úvodní stránka » Bezpečnostní služby » Pořádkové služby

 Pořádkové služby pro města a obce

Prevence kriminality je jednou z priorit představitelů našich měst a obcí.

 Jedná se o službu zahrnující široké spektrum služeb bezpečnostního charakteru, které významnou měrou doplňují, anebo i částečně nahrazují službu jak obecní, tak i státní policie a ostatních bezpečnostních složek v ČR v rámci zákonných oprávnění.  

 Hlavní činnost pořádkové jednotky je zaměřena  na preventivní působení v určených lokalitách s cílem zajištění klidu a pořádku na veřejně přístupných místech, dodržování pravidel soužití, obecních vyhlášek a zákonů v rámci vašich měst a obcí. 

Mezi úkoly, které pořádková jednotka plní, patří především:

  • Prevence a zajištění veřejného pořádku na místní úrovni.
  • Dohled nad obecním majetkem a jeho ochrana proti vandalismu a odcizení.
  • Dohled nad dodržováním jednotlivých ustanovení obecně závazných vyhlášek a nařízení na území měst a obcí.
  • Preventivní patroly po vymezených lokalitách se zaměřením na předcházení možnému vzniku škodních událostí způsobených nenadálou živelnou událostí, nebo havárií technologického charakteru ( požár, prasklý vodovodní řad či poškození plynového potrubí).
  • Dohled nad dodržování pravidel nočního klidu a občanského soužití, případně řešení výtržností  ve spolupráci s obecní či státní policií.
  • Možnost provádění  informační  činnosti, pro návštěvníky i místní obyvatele.
  • Zásahy při poplachu na zabezpečených objektech.
  •  Možnost využití služeb  pořádkové jednotky pro asistenci při vyklízení obecních bytů a dalších činností dle dohody se zadavatelem.